7 cái nhất của động Phong Nha – Kẻ Bàng

7 cái nhất của Phong Nha Kẻ Bàng được các chuyên gia hang động hoàng gia Anh đánh giá.
  • Hang động dài nhất: Động Phong Nha dài 7.729m.
  • Cửa hang cao và rộng nhất: Cửa động rộng 20-25m, cao khoảng 10m.
  • Có những hồ ngầm đẹp nhất.
  • Hang khô rộng và đẹp nhất.
  • Thạch nhủ tráng lệ và đẹp nhất.
  • Sông ngầm dài nhất Việt Nam.
  • Bãi đá, bãi cát rộng và đẹp nhất.
Động Phong Nha dài 7.729m. Cửa động rộng 20-25m, cao khoảng 10m. Với những thạch nhũ tuyệt đẹp màu cẩm thạch, vòm hang rộng, không gian trong hang huyền ảo.